Creampolo - Kurwa, dziwka, pizda, szmata
TXT Viewer
Pusz
czasz
się
24
Chuj
wie,
z kim,
chuj
wie,
gdzie.
58
Pier
do
lisz
się
86
Przez
ca
ły
kur
wa
dzień!
120
I
przy
znasz
mi:
150
Wciąż
bo
lec
Ci
się
śni,
184
I
nie
mów,
że,
216
Że
wca
le,
kur
wa,
nie!
248
I
przy
znam,
że
278
Kie
dyś
mar
twi
łem
się,
308
Lecz
dziś
już
nie,
342
Dziś
to
pier
do
li
mnie!
376
Więc
rób,
co
chcesz,
406
Do
ja
py
chcesz,
to
bierz!
438
I
nie
skarż
się,
470
Bo
dziś
to
je
bie
mnie!
500
I
co
te
raz
po
wiesz
na
to,
539
Kur
wo,
dziw
ko,
piz
do,
szma
to?
571
Chuj
Ci,
dzo,
chuj
Ci
za
to
w du
Twą!
628
I
co
te
raz
po
wiesz
na
to,
667
Kur
wo,
dziw
ko,
piz
do,
szma
to?
699
Chuj
Ci,
dzo,
chuj
Ci
za
to
w du
Twą!
756
Wczo
raj
znów
788
Ktoś
Ci
ob
ra
biał
rów!
818
U
spo
kój
się
853
I
nie
mów
mi,
że
nie,
882
Bo
wa
li
mnie,
914
Kto
dziś
Cię,
su
ko,
rżnie!
944
Już
nie
znam
Cię,
978
Więc
wszyst
ko
wa
li
mnie!
1008
Więc
rób,
co
chcesz,
1040
Chcesz
w od
byt,
no
to
bierz
1072
I
daj
mi
spać,
1102
Bo
nie
chcę
już
Cię
znać!
1132
Mam
Cie
bie
dość,
1169
Więc
nie
rób
mi
na
złość
1200
I
od
jeb
się,
1232
I
od
jeb
wresz
cie
się!
1264
I
co
te
raz
po
wiesz
na
to,
1301
Kur
wo,
dziw
ko,
piz
do,
szma
to?
1333
Chuj
Ci,
dzo,
chuj
Ci
za
to
w du
Twą!
1390
I
co
te
raz
po
wiesz
na
to,
1429
Kur
wo,
dziw
ko,
piz
do,
szma
to?
1461
Chuj
Ci,
dzo,
chuj
Ci
za
to
w du
Twą!
1518
I
co
te
raz
po
wiesz
na
to,
1555
Kur
wo,
dziw
ko,
piz
do,
szma
to?
1587
Chuj
Ci,
dzo,
chuj
Ci
za
to
w du
Twą!
1644
W du
Twą!
1674
W du
Twą!
1706
W du
Twą!
1736
W du
Twą!
1768
W du
Twą!
1800
Bo
wa
li
mnie,
1836
Kto
dziś
Cię...