Arvingarna - Eloise
TXT Viewer
Sam
lar
mi
na
tan
kar
29
I
en
sam
het
44
In
nan
jag
går
ut
84
Trod
de
jag
va
smart
149
När
jag
gjor
de
slut
181
Ah
ah
ah
215
Läng
tar
ef
ter
dig
och
279
Nu
står
jag
här
297
U
tan
för
din
~
~rr
345
När
jag
nu
~
ring
er
383
Öpp
nar
du
415
Ell
er
vill
du
att
452
Jag
ska
gå?
478
jag
ber
dig
kom
ut
till
mig
584
E
lo
ise
650
É
vi
mer
än
ba
ra
vän
ner
721
vi
sa
vad
du
kän
ner
784
Och
sen
får
käns
lor
na
835
Bes
täm
ma
857
E
lo
ise
900
Äv
en
vin
dar
na
kan
vän
da
971
För
mig
é
du
den
en
da
1032
Vår
kär
lek
den
é
1078
Värd
ett
gre
~
pri
~s
1134
E
lo
ise
1183
Det
é
in
te
lätt
när
1277
Man
in
te
kan
1292
In
se
si
na
fel
1330
Jag
é
som
en
boll
1397
I
ett
flipp
er
spel
1432
Ah
ah
ah
1464
Läng
tar
ef
ter
dig
1521
Och
nu
står
jag
här
1545
Ut
an
för
din
~
~rr
1591
~r
jag
nu
ring
er
1633
Öpp
nar
du
1665
Ell
er
vill
du
att
1702
Jag
ska
gå?
1727
jag
ber
dig
kom
ut
till
mig
1800
Oh
oh
oh
oh
1857
E
lo
ise
1898
É
vi
mer
än
ba
ra
vän
ner
1970
vi
sa
vad
du
kän
ner
2032
Och
sen
får
käns
lor
na
2084
Bes
täm
ma
2105
E
lo
ise
2150
Äv
en
vin
dar
na
kan
vän
da
2220
För
mig
é
du
den
en
da
2282
Vår
kär
lek
den
é
2326
Värd
ett
gre
~
pri
~s
2383
E
lo
ise
2436
Jag
vän
tar
och
hop
pas
2633
Och
läng
tar
säg
mig
2667
E
lo
ise
2712
Äv
en
vin
dar
na
kan
vän
da
2786
För
mig
é
du
den
en
da
2847
Vår
kär
lek
den
é
2887
Värd
ett
gre
~
pri
~s
2946
E
lo
ise