Chayanne - Salomé
TXT Viewer
Tan
ta a
dre
na
li
na
su
be a
mi
ca
be
za
56
Mi
ro
co
mo
bai
las
y
sa
le
fue
go
de
tus
ca
de
ras
124
Y
con
un
tam
bor
tú y
yo
va
mos
a
cer
cán
do
nos
188
Es
la
ten
ta
ción
que
me
vuel
ve
lo
co y
me de
ses
pe
ra
252
Y es
que
tu
cin
tu
ra
mi
su
til
lo
cu
ra
318
Me
vas
a
tra
pan
do
me
vas
e
le
van
do
380
Y es
que es
tá en
tu
cuer
po
ne
na
416
Que
res
pi
ra
vi
da
ne
na
448
Y es
que
tie
nes
to
do en
es
ta
vi
da
pa’
go
zar
501
Bai
la
que
rit
mo
te
so
bra
bai
la
que
bai
la
me
568
Y a
cér
ca
te un
po
qui
to
Sa
lo
630
Bai
la
que
rit
mo
te
so
bra
bai
la
que
bai
la
me
696
Re
la
me
tu he
chi
zo
de
mu
jer
760
Ay
Ay
Ay
ba
jas
te
des
de el
cie
lo
829
Ay
ay
ay
y
me e
chas
te el
can
de
le
ro
893
Ay
ay
ay
ba
jas
te
des
de el
cie
lo
957
Ay
ay
ay
mi
ra
ni
ña
si
te
quie
ro
1022
Pe
ro
ven
y
bai
la
gue
te a
cer
can
do
1304
Que
con
tu
sa
bor
que es
ca
ri
be y
son
1344
Se
gui
mos
go
zan
do
1372
Tu
rit
mo
se
ve
mi a
mor
1406
Cuan
do
ca
e
tu
su
dor
1436
Y
tus
mo
vi
mien
tos
1460
Pa
re
cen
más
que un
canto
sa
gra
do
1500
Y es
que es
tu
cin
tu
ra
de
si
lue
ta y
lu
na
1566
Que
me
va a
tra
pan
do
me
va a
lu
ci
nan
do
1628
Y es
que es
tá en
tu
cuer
po
ne
na
1664
Que
res
pi
ra
vi
da
ne
na
1696
Y es
que
tie
nes
to
do en
es
ta
vi
da
pa’
go
zar
1749
Bai
la
que
rit
mo
te
so
bra
bai
la
que
bai
la
me
1816
Y a
cer
ca
te un
po
qui
to
Sa
lo
1878
Bai
la
que
rit
mo
te
so
bra
bai
la
que
bai
la
me
1944
Re
ga
la
me
tu he
chi
zo
de
mu
jer
2008
Ay
Ay
Ay
ba
jas
te
des
de el
cie
lo
2077
Ay
Ay
Ay
y
me e
chas
te el
can
de
le
ro
2141
Ay
Ay
Ay
ba
jas
te
des
de el
cie
lo
2205
Ay
Ay
Ay
mi
ra
ni
ña
si
te
quie
ro
2270
Ay
Ay
Ay
Ay
Sa
lo
2424
Ay
Ay
Ay
Ay
Sa
lo
2488
Bai
la
me
co
mo
quie
ras
bai
la
me
2808
Que
tu
rit
mo
me
vuel
ve
lo
co
Sa
lo
2872
Bai
la
me
co
mo
quie
ras
bai
la
me
2936
Que
tu
rit
mo
me
vuel
ve
lo
co
Sa
lo
3000
Bai
la
que
rit
mo
te
so
bra
bai
la
que
bai
la
me
3288
Y a
cér
ca
te un
po
qui
to
Sa
lo
3350
Bai
la
que
rit
mo
te
so
bra
bai
la
que
bai
la
me
3416
Re
la
me
tu he
chi
zo
de
mu
jer
3477
Bai
la
que
rit
mo
te
so
bra
bai
la
que
bai
la
me
3542
Y a
cér
ca
te un
po
qui
to
Sa
lo
3605
Bai
la
que
rit
mo
te
so
bra
bai
la
que
bai
la
me
3670
Re
ga
la
me
tu he
chi
zo
de
mu
jer