Cliver - Za oknem deszcz
TXT Viewer
Za
ok
nem
deszcz,
24
A
u
mnie
o
na,
o
na
u
mnie
jest,
86
Jej
wło
sy
lśnią,
a
us
ta
śmie
się,
150
A
we
mnie
smu
tek,
żal
i
wiel
ki
gniew
~,
218
Jej
ser
ce
ciąg
le
sta
ra
się
po
cie
szyć
mnie.
278
Jest
u
mnie
o
na,
o
na
u
mnie
jest,
342
Pa
trzy
mi
w o
czy,
wi:
"Ko
cham
Cię!"
406
To
jest
le
kars
twem
na
me
gorz
kie
łzy
~
474
I
mia
ły
sens
każ
de
nas
tęp
ne
dni!
534
Jest
u
mnie
o
na,
o
na
u
mnie
jest,
598
Pa
trzy
mi
w o
czy,
wi:
"Ko
cham
Cię!"
662
To
jest
le
kars
twem
na
me
gorz
kie
łzy
~
730
I
mia
ły
sens
każ
de
nas
tęp
ne
dni!
790
Rea
dy
for
take
off!
1092
Te
raz
już
wiem:
gdy
smut
no
mi
i
źle,
2258
O
na
po
ja
wi
przy
mnie
szyb
ko
się,
2322
I
wnet
u
le
czy
ser
ce,
du
szę
~,
2387
Cza
ru
je
mnie
dziś
swo
se
xy
grą!
2450
A
gdy
za
dzia
ła
jej
wspa
nia
ła
moc,
2514
Na
mięt
sta
nie
się
naj
bliż
sza
noc,
2578
Bo
w na
szych
ser
cach
dzi
ka
mi
łość
tkwi
~,
2643
Ko
chan
mo
jes
teś
właś
nie
Ty!
2710
Za
ok
nem
deszcz,
2744
A
u
mnie
o
na,
o
na
u
mnie
jest,
2806
Jej
wło
sy
lśnią,
a
us
ta
śmie
się,
2870
A
we
mnie
smu
tek,
żal
i
wiel
ki
gniew
~,
2938
Jej
ser
ce
ciąg
le
sta
ra
się
po
cie
szyć
mnie.
2998
Jest
u
mnie
o
na,
o
na
u
mnie
jest,
3062
Pa
trzy
mi
w o
czy,
wi:
"Ko
cham
Cię!"
3126
To
jest
le
kars
twem
na
me
gorz
kie
łzy
~
3194
I
mia
ły
sens
każ
de
nas
tęp
ne
dni!
3254
Jest
u
mnie
o
na,
o
na
u
mnie
jest,
3318
Pa
trzy
mi
w o
czy,
wi:
"Ko
cham
Cię!"
3382
To
jest
le
kars
twem
na
me
gorz
kie
łzy
~
3450
I
mia
ły
sens
każ
de
nas
tęp
ne
dni!