Harrie Jekkers - O, o, Den Haag
TXT Viewer
Ik
zou
best
nog
wel
een
keer
tje
net
als
vroe
ger
56
In
Moer
wijk
wil
len
won
en.
102
Na
het
et
en
een
par
tij
tje
voet
bal
in
de
tuin,
188
De
ou
ders
langs
de
lijn
218
In
De
cem
ber
met
de
he
le
buurt
op
jacht
312
Om
kerst
bo
men
te
rau
sen
~
354
Op
oud
jaars
a
vond
fik
kie
sto
ken,
424
Voor
al
die
au
to
ban
den
rook
ten
fij
n
478
Ik
zou
best
nog
wel
een
keer
tje
met
die
ou
we
568
Naar
A
DO
wil
len
kij
ke
n
610
In
Het
Zui
der
park
de
lang
e
zij,
679
Een
war
me
worst,
sup
por
ters
om
je
heen
724
Lek
ker
kan
ker
en
op
The
o
van
der
Burgh
817
En
die
lang
e
van
Vi
a
ne
n
862
Want
bij
el
ke
la
ge
bal
dan
door
die
ei
kel
946
D’r
stee
vast
o
ver
heen
976
Oh
Oh
Den
Haag
1048
Mooi
e
stad
ach
ter
de
dui
nen
1108
De
schil
ders
wijk,
1164
De
Lang
e
Pot
en
en
het
Plein.
1236
Oh
Oh
Den
Haag
1302
Ik
zou
met
nie
mand
wil
len
rui
len
1358
Me
teen
gaan
hui
len
1426
Als
ik
geen
Ha
ge
nees
zou
zijn
1494
Ik
zou
best
nog
wel
een
keer
tje
net
als
vroeg
er
1584
Een
nach
ie
wil
len
stap
pen
1624
Op
mijn
puch
een
wij
fie
ha
len
1695
En
daar
na
dan
sen
in
de
ma
ra
ton
1740
En
na
af
loop
op
het
Rijs
wijk
se
ple
in
1838
Een
ha
rin
kie
gaan
hap
pen
1882
De
dag
daar
na
een
ka
ter
dus
naar
sche
ve
ning
en
1963
Lek
ker
bak
ken
in
de
zo
n
1998
Oh
Oh
Den
Haag
2064
Mooi
e
stad
ach
ter
de
dui
nen
2126
De
Schil
ders
wijk,
2186
De
Lang
e
Pot
en
2222
En
het
ple
in
2256
Oh
Oh
Den
Haag,
2326
Ik
zou
met
nie
mand
wil
len
ruil
en
2390
Me
teen
gaan
hui
len,
2452
Als
ik
geen
ha
ge
nees
zou
zijn
2510
Ik
zou
best
nog
wel
een
keer
tje
2592
Ach, wat leg ik toch te dromen
2648
Want
Den
Haag
is
door
de
ja
ren
zo
ver
and
erd,
2738
Voor
mij
toch
veel
te
vlug
2772
Dat
Nieuw
Ba
by
lon,
2828
Moest
dat
er
trou
wens
eigenlijk
nou
wel
zo
no
dig
ko
men?
2896
Zo
komt
die
ooi
e
vaar
op
de
vij
ver
ber
g
2986
Dus
ne
ver
nooit
meer
terug
he
3016
Oh
Oh
Den
Haag
3082
Mooi
e
stad
ach
ter
de
duin
en
3150
De
Schil
ders
wijk,
3204
De
Lang
e
Pot
en
en
het
Plein
3280
Oh
Oh
Den
Haag
3340
Ik
zou
met
nie
mand
wil
len
rui
len
3402
Me
teen
gaan
hui
len
3468
Als
ik
geen
ha
ge
nees
zou
zijn
3532
Me
teen
gaan
hui
len
3596
Als
ik
geen
ha
ge
nees
zou
zij
n
3662
Me
teen
gaan
hui
len
3740
Als
ik
geen
ha
ge
nees
zou
zij
n