Clouseau - Domino
TXT Viewer
’t Is
niet
zo
lang
ge
le
den
52
Maar
’t
lijkt
een
ver
ver
le
den
114
Ze
heet
te
Do
mi
no
170
Of
ze
noem
de
zich
zo
~
231
En
zij
had
in
haar
o
gen
300
Het
blauw
van
re
gen
bo
gen
362
Ze
hield
niet
van
Clou
seau
416
Wel
van
Mo
zart
en
zo
480
En
bij
het
och
tend
glo
ren
553
Was
ik
al
lang
ver
lo
ren
615
Het
was
echt
goed
raak
~
669
Ik
heb
een
vreem
de
smaak
735
Ze
is
niet
lang
ge
ble
ven
~
804
Heeft
geen
a
dres
ge
ge
ven
868
Ze
heet
te
Do
mi
no
919
Do
mi
no
of
zo
990
Ze
hield
van
ver
re
lan
den
1123
Van
god
ver
la
ten
stran
den
1182
Van
wach
ten
op
Go
dot
1236
Zij
had
cul
tuur
en
zo
~
1298
Er
was
iets
in
haar
ha
ren
1370
’t Is
moei
lijk
te
ver
kla
ren
1437
Het
leek
wel
ma
ne
schijn
1493
’t Moet
mijn
ver
beel
ding
zijn
1555
Dan
zei
ze
1589
Ik
ver
geet
je
1622
Ze
lacht
te
zelfs
een
beet
je
1685
Je
komt
er
wel
door
heen
1746
Jij
redt
het
wel
al
leen
1806
’t Was
hard
om
te
ver
du
ren
~
1876
Maar
ik
ging
door
he
ter
vu
ren
1938
Ze
heet
te
Do
mi
no
2000
Do
mi
no
of
zo
2071
En
zij
had
in
haar
o
gen
2785
Het
blauw
van
re
gen
bo
gen
2850
Ze
hield
niet
van
Clou
seau
2910
Wel
van
Mo
zart
en
zo
2972
Er
was
iets
in
haar
ha
ren
3048
’t
Is
moei
lijk
te
ver
kla
ren
3108
Leek
wel
ma
ne
schijn
3168
’t
Moet
mijn
ver
beel
ding
zijn
3229
Ze
zeg
gen
dat
ik
taai
ben
3301
Dat
ik
een
ech
te
haai
ben
3364
Het
lijkt
al
leen
maar
zo
3426
Vraag
maar
aan
Do
mi
no
3487
Ik
heb
in
heel
m’n
le
ven
~
3555
Om
nie
mand
veel
ge
ge
ven
3619
Maar
wel
om
Do
mi
no
3677
Do
mi
no
of
zo
3747
Ik
heb
in
heel
m’n
le
ven
~
4324
Om
nie
mand
veel
ge
ge
ven
4387
Maar
wel
om
Do
mi
no
4449
Do
mi
no
of
zo