Ania Dąbrowska - Nigdy więcej nie tańcz ze mną
TXT Viewer
W gło
wie
mi
sie
dzisz
wciąż
62
O
to
bie
myś
~
dzień
i
no
-o
-oc
166
Czy
te
go
chce
czy
ni
e
250
To
co
się
mo
gło
stać
318
Już
te
raz
nie
po
~
łą
czy
~
na
-a
-as
422
Więc
ni
gdy
wię
cej
nie
tańcz
ze
mn
~
ą
546
Ten
ta
niec
in
nej
dziś
da
-a
-a
-a
-j
694
Nig
dy
wię
cej
nie
tańcz
ze
mn
~
ą,
ni
e!
818
Już
cię
za
do
brz
e
zna
-a
-am
950
Ser
ce
za
głu
pi
e
jest
1090
Nie
słu
cham
ju-
je
g
o
ra-
a-
ad
1190
O
szu
ka
ło
mnie
-e
1274
Znów
mu
szę
przez
t
o
przejść
1342
Wiem
do
brze,
że
za
swo
j
e
ma-
a-
-am
1446
Więc
ni
gdy
wię
cej
nie
tańcz
ze
mn
~
ą
1570
Ten
ta
niec
in
nej
dziś
da
-a
-a
-a
-j
1722
Nig
dy
wię
cej
nie
tańcz
ze
mn
ą,
ni
e!
1842
Już
cię
za
do
brz
e
zna
~
-a
-am
1974
Więc
ni
gdy
wię
cej
nie
tańcz
ze
mn
~
ą
2594
Ten
ta
niec
in
nej
dziś
da
-a
-a
-a
-j
2746
Nig
dy
wię
cej
nie
tańcz
ze
mn
ą,
ni
e!
2866
Już
cię
za
do
brz
e
zna
-a
-am
2998
Więc
ni
gdy
wię
cej
nie
tańcz
z
e
mną
3098
Ten
ta
niec
in
ne
j
dziś
da
~
~
j
3254
Ni
gdy
wię
cej
nie
tańcz
ze
m
n
~
ą,
nie!
3374
Już
cię
za
do
brze
~
zna
~
~
-a
-am