Anna Jantar - Nic nie może wiecznie trwać
TXT Viewer
Zna
jo
my
a
dres
50
Te
sa
me
scho
dy
108
I
nag
?y
prze
stra
chów
drzwi
202
A
mo
?e
to
264
Wszy
stko
si?
?ni?
342
Zwy
czaj
ne
kwia
ty
436
Na
pa
ra
pe
cie
494
Po
k?
tach
te?
zwy
k?y
kurz
592
A
je?
li
to
650
Prze
pa
d?o
ju??
726
L?k,
g?u
chy
l?k
850
Na
dnie,
skry
ty
gdzie?
976
Wte
dy
dzi
wisz
si?,
?e
tak
ko
cham
nie
przy
tom
nie
1080
Jak
by
za
raz
?wiat
mia?
si?
sko?
czy?
1132
Kie
dy
py
tasz
mnie
cze
mu
rzu
cam
si?
jak
w
o
gie?
1208
Wprost
w ra
mio
na
twe
my?
l?
so
bie
1260
Nic
nie
mo
?e
prze
cie?
wiecz
nie
trwa?
1334
Co
zes
?a?
los
trze
ba
b?
dzie
stra
ci?
1403
Nic
nie
mo
?e
prze
cie?
wiecz
nie
trwa?
1460
Za
mi
?o??
te?
przyj
dzie
kie
dy?
nam
za
p?a
ci?
1566
I
tyl
ko
ci
sza
2110
I
na
sze
r?
ce
2176
I
my?l
go
r?
ca
jak
cier?
2272
A
je?
li
tak
2326
Na
praw
d?
jest?
2402
Wte
dy
dzi
wisz
si?,
?e
tak
ko
cham
nie
przy
tom
nie
2496
Jak
by
za
raz
?wiat
mia?
si?
sko?
czy?
2546
Kie
dy
py
tasz
mnie
cze
mu
rzu
cam
si?
jak
w
o
gie?
2624
Wprost
w ra
mio
na
twe
my?
l?
so
bie
2674
Nic
nie
mo
?e
prze
cie?
wiecz
nie
trwa?
2748
Co
zes
?a?
los
trze
ba
b?
dzie
stra
ci?
2818
Nic
nie
mo
?e
prze
cie?
wiecz
nie
trwa?
2878
Za
mi
?o??
te?
przyj
dzie
nam
za
p?a
ci?
2948
Nic
nie
mo
?e
prze
cie?
wiecz
nie
trwa?
3006
Co
zes
?a?
los
trze
ba
b?
dzie
stra
ci?
3076
Nic
nie
mo
?e
prze
cie?
wiecz
nie
trwa?
3134
Za
mi
?o??
te?
przyj
dzie
kie
dy?
nam
za
p?a
ci?
3238
Nic
nie
mo
?e
prze
cie?
wiecz
nie
trwa?
3520
Co
zes
?a?
los
trze
ba
b?
dzie
stra
ci?
3591
Nic
nie
mo
?e
prze
cie?
wiecz
nie
trwa?
3648
Co
zes
?a?
los
trze
ba
b?
dzie
stra
ci?
3719
Nic
nie
mo
?e
prze
cie?
wiecz
nie
trwa?
3776
Co
zes
?a?
los
trze
ba
b?
dzie
stra
ci?
3848
Nic
nie
mo
?e
prze
cie?
wiecz
nie
trwa?
3906
Co
zes
?a?
los
trze
ba
b?
dzie
stra
ci?
3977
Nic
nie
mo
?e
prze
cie?
wiecz
nie
trwa?