bob hund - Düsseldorf
TXT Viewer
Rot
en
bör
jar
ut
om
jords
54
Rymd
en
räck
er
in
om
bords
125
Syr
et
ger
min
själ
en
plan
187
Bät
tre
än
av
gas
er
från
stan
271
Flyg
plan
läm
nar
Se
at
tle
709
Land
ar
nu
i
Düss
el
dorf
783
Jag
gil
lar
sånt
967
Som
ing
en
bryr
sig
om
1035
Stopp!
Stopp!
1076
När
jag
blir
ny
fik
en
står
tid
en
still
1161
blir
jag
pigg
och
ork
ar
li
te
till
1288
Rull
band
fång
ar
rad
io
brus
1549
Rull
band
fång
ar
rad
io
brus
1678
Cyk
el
tur
i
regn
igt
grus
1746
Jag
gil
lar
sånt
1802
Som
ing
en
bryr
sig
om
1867
Stopp!
Stopp!
1909
När
jag
blir
ny
fik
en
står
tid
en
still
1993
blir
jag
pigg
och
ork
ar
li
te
till
2120
När
jag
blir
ny
fik
en
står
tid
en
still
2247
blir
jag
pigg
och
ork
ar
li
te
till
2374
En
enk
el
frå
ga:
Var
för
är
det
så?
2665
Jag
har
ing
en
an
ing
men
det
ro
ar
mig
än
2819
Jag
gil
lar
sånt
3412
Som
ing
en
bryr
sig
3460
Jag
går
bar
fo
ta
i
en
af
fär
3777
Tar
en
glass
båt
jag
är
kär
3843
För
ut
var
jag
sur
och
tvär
3906
Kan
ske
kan
jag
triv
as
här
~
~