Anna Book - ABC
TXT Viewer
Tim
men
är
sla
gen
47
Nu
slu
tar
vi
för
da
gen
114
Går
hem
till
mig
170
Jag
skall
för
ra
dig
234
Whoa
~
whao
~
273
A
B
C
304
Du
är
i
mi
na
tan
kar
342
C
D
E
367
Mitt
hjär
ta
det
ban
kar
406
E
F
G
431
Du
får
mig
allt
för
lätt
ur
ba
lans
490
A
B
C
559
Du
är
i
mi
na
tan
kar
596
C
D
E
624
Mitt
hjär
ta
det
ban
kar
662
E
F
G
688
Du
ger
mig
in
gen
är
lig
chans
745
Du
är
den
bäs
ta
884
I
he
~
la
klas
sen
919
I
bi
o
lo
gi
961
Du
ser
~
till
1012
Och
med
~
ras
ten
1049
Om
kär
le
kens
ke
mi
1095
Du
är
in
te
som
al
la
an
dra
1177
Ooh
~
~
~
~
1226
Du
är
min
för
sta
kär
lek
1297
Du
är
al
la
tje
jer
nas
dröm
1341
Ma
te
ma
tik
1387
Till
sam
mans
är
vi
två
1459
Som
ljuv
mu
sik
1519
Do
Re
Mi
Fa
So
La
1584
La
~
Ti
Do
1618
A
B
C
1650
Du
är
i
mi
na
tan
kar
1685
C
D
E
1713
Mitt
hjär
ta
det
ban
kar
1752
E
F
G
1777
Du
ger
mig
in
gen
är
lig
chans
1838
Kän
ner
nån
ting
1903
Ja
det
1915
Hän
der
nån
ting
1936
Det
är
1946
Nån
ting
som
brin
ner
i
mig
2004
Kär
le
ken
vak
nar
2043
Åh
vad
jag
sak
nar
~
2075
Käns
lan
att
hål
la
2103
I
dig
2218
I
dig
2295
Bi
o
lo
gi
2350
Är
kär
le
kens
ma
gi
2422
Min
me
lo
di
2487
I
kväll
är
jag
fri
2548
Oh
~
whoa
~
wa
2585
A
B
C
2613
Du
är
i
mi
na
tan
kar
2649
C
D
E
2678
Mitt
hjär
ta
det
ban
kar
2716
E
F
G
2742
Du
får
mig
allt
för
lätt
ur
ba
lans
2803
A
B
C
2870
Du
är
i
mi
na
tan
kar
2909
C
D
E
2934
Mitt
hjär
ta
det
ban
kar
2973
E
F
G
2998
Du
ger
mig
in
gen
är
lig
chans
3057
A
B
C
3128
Du
ger
mig
in
gen
är
lig
3164
Chans
~
~