Bon Bon - Köszönöm, hogy vagy nekem
TXT Viewer
Ne
he
zen
ta
lál
tam
rád,
~
~
102
Csa
va
rog
tam
hos
szú
é
ve
ken
át
258
Va
la
hol
min
dig
várt
~
~
350
Egy
sze
re
lem,
s egy
for
ágy
454
So
sem
kel
lett
több
en
nél,
~
~
614
Nem
a
kar
tam
job
bat,
mint
a
mi
jár
774
De
a
te
lel
ked
nél
866
Meg
pi
hen
nék
már
1010
Hidd
el,
ha
kell,
el
mon
dom
száz
szor:
1186
szö
nöm,
hogy
vagy
ne
kem
1274
A
leg
szebb
dal
sem
szól
hat
más
ról:
1430
szö
nöm,
hogy
vagy
ne
kem
1526
Ve
led
min
den
per
cem
szép,
~
~
1766
S tu
dom
azt,
hogy
vég
leg
itt
ma
ra
dok
1918
A
mi
volt
el
múlt
rég
~
~
2018
szö
nöm
most
jól
va
gyok
2114
Ne
he
zen
ta
lál
tam
rád,
~
~
2286
De
most
vég
re
lad
éb
re
dek
fel
2430
Na
gyon
sok
é
ven
át
2538
Nem
en
ged
lek
el
2662
Hidd
el,
ha
kell,
el
mon
dom
száz
szor:
2850
szö
nöm,
hogy
vagy
ne
kem
2938
A
leg
szebb
dal
sem
szól
hat
más
ról
3106
A
leg
szebb
dal
is
lad
szól
3198
Ve
led
ma
ra
dok
még,
~
3262
Ne
kem
en
nyi
e
lég
~
~
3358
Ne
ked
é
rez
ned
kell,
~
3454
So
ha
nem
hagy
lak
el
~
~
~
~
3614
Hidd
el,
ha
kell,
el
mon
dom
száz
szor:
4258
szö
nöm,
hogy
vagy
ne
kem
4346
A
leg
szebb
dal
sem
szól
hat
más
ról:
4498
szö
nöm,
hogy
vagy
ne
kem
4602
Hidd
el,
ha
kell,
el
mon
dom
száz
szor:
4770
szö
nöm,
hogy
vagy
ne
kem
4858
A
leg
szebb
dal
sem
szól
hat
más
ról:
5018
szö
nöm
hogy
vagy
~
ne
kem
~
~
~
~
~
~