Aradszky László - Nem csak a húszéveseké a világ
TXT Viewer
Mil
li
ók
fog
ják
é
ne
kel
ni
33
Ezt
a
da
lo
mat
60
Mil
li
ók
a
kik
mind
ta
lál
va
99
Ér
zik
ma
gu
kat
128
Harc
ba
vok
gyer
me
ke
ket,
ag
gas
tyá
no
kat
194
Hall
ják
hát,
hall
ják
hát
az
ál
lás
pon
to
mat
253
Nem
csak
a
húsz
é
ve
sek
é
a
vi
lág
320
Az
ú
ton
még
po
rosz
kál
359
Nem
de
hány
kor
osz
tály
388
A
ten
nyi
lik
e
zer
szám
a
vi
rág
446
Nem
csak
a
húsz
é
ve
sek
é
a
vi
lág
512
Egy
é
ve
sek,
két
é
ve
sek
698
É
ne
kel
je
tek
724
Har
min
ca
sok,
negy
ven
e
sek
764
Tánc
ra
kel
je
tek
794
Öt
ve
ne
sek,
het
ve
ne
sek
832
Ti
is
jöj
je
tek
862
Da
lra
fel,
dal
ra
fel
igy
mond
tok
el
921
Nem
csak
a
szé
ve
sek
é
a
vi
lág
978
Az
ú
ton
még
po
rosz
kál
1022
Nem
de
hány
kor
osz
tály
1054
A
ten
nyi
lik
e
zer
szám
a
vi
rág
1114
Nem
csak
a
húsz
é
ve
sek
é
a
vi
lág
1188
Húsz
é
ve
sek
fe
tek
meg
an
nyit
mond
ha
tok,
1392
Húsz
é
ves
nek
len
ni
saj
nos
1431
ál
la
pot
1456
És
az
a
ki
ma
húsz
é
ves,
hol
nap
hu
szon
egy
1526
Jöt
tök
majd,
jöt
tök
majd
1565
És
é
ne
ke
li
tek
1585
Nem
csak
a
húsz
é
ve
sek
é
a
vi
lág
1646
Az
ú
ton
még
po
rosz
kál
1688
Nem
de
hány
kor
osz
tály
1719
Al
kos
sunk
e
gyütt
a
zon
nal
da
lár
dát
1776
Nem
csak
a
húsz
é
ve
sek
é
a
vi
lág
1842
hirt
én
úgy
ö
reg
tek,
2030
Hogy
é
ne
ke
lek
2056
Jöj
je
tek
hát
ö
reg
beat
ek
s
é
ne
kel
je
tek
2126
Áb
rán
do
nyug
di
ja
sok
2161
Tart
sa
tok
ve
lem
2190
Tel
jes
lesz,
tel
jes
lesz
2229
Az
én
dal
se
re
gem
2249
Nem
csak
a
húsz
é
ve
sek
é
a
vi
lág
2308
Az
ú
ton
még
po
rosz
kál
2354
Nem
de
hány
kor
osz
tály
2385
A
ten
min
den
ki
ta
lál
vi
got,
2438
Hát
gyer
tek
srá
cok
le
gyünk
ba
tok