Boys - Przytul mnie
TXT Viewer
To
12
Co
si?
sta
?o
z
na
mi
dzi?
90
S?o
wa
in
ne
ma
ja
sens
200
Ja
i
ty
234
W
ta?
cu
278
Nie
ma
gra
nic,
nie
ma
nic
344
Wszyst
kich
niech
o
gar
nia
z?o??
456
To
nie
wstyd
490
Jesz
cze
jed
na
wspól
na
chwi
la
572
Jesz
cze
je
den
wspól
ny
gest
636
I
o
cze
ki
wa
nie
684
Czy
to
nie
jest
sen
770
Przy
tul
mnie,
we?
do
ta?
ca,
ko
?ysz
mnie,
886
Niech
ca
?y
?wiat
w
ta?
cu
ba
wi
si?
1000
Ko
chaj
mnie
tak,
jak
u
miesz,
ca
?uj
mnie
1142
Niech
ca
?y
?wiat
1208
Dzi
siaj
ba
wi
si?
1258
Nasz
1326
Wi
ru
j?
cy
ta
niec
trwa
1398
W
sie
bie
za
pa
trze
ni
tak
1512
Ty
i
ja
1546
"Ko
cham",
s?o
wo
jak
?e
in
ne
dzi?
1658
Mi
?o??
to
u
czu
cie,
któ
re
?a
czy
nas
1802
Jesz
cze
jed
na
wspól
na
chwi
la
1886
Jesz
cze
je
den
wspól
ny
gest
1946
I
o
cze
ki
wa
nie,
czy
to
nie
jest
sen
2078
Przy
tul
mnie
2136
We?
do
ta?
ca,
ko
?ysz
mnie
2198
Niech
ca
?y
?wiat
w
ta?
cu
ba
wi
si?
2316
Ko
chaj
mnie
2390
Tak,
jak
u
miesz,
ca
?uj
mnie
2456
Niech
ca
?y
?wiat
2518
Dzi
siaj
ba
wi
si?
2572
Przy
tul
mnie
2680
We?
do
ta?
ca,
ko
?ysz
mnie
2742
Niech
ca
?y
?wiat
2808
W
ta?
cu
ba
wi
si?
2856
Ko
chaj
mnie
2936
Tak,
jak
u
miesz,
ca
?uj
mnie
2998
Niech
ca
?y
?wiat
dzi
siaj
ba
wi
si?