Boys - Jesteś szalona
TXT Viewer
Jes
teś
sza
lo
na
~!
38
Jes
teś
sza
lo
na
~!
166
Mi
łość
o
dcho
dzi
578
Sły
szę
znów
z Two
ich
ust
636
Za
wsze
pra
wda
mia
ła
ja
kiś
sens
734
Te
dni
jak
baj
ka
pię
kne
jak
ty
siąc
róż
892
Ty
sie
śmia
łaś
zaw
sze
no
i
cześć
1002
Jes
teś
sza
lo
na
~!
1062
wię
Ci
1082
Ty
zaw
sze
nią
by
łaś
1119
Skończ
już
wresz
cie
śnić
1146
Nie
jes
teś
a
nio
łem
1186
wię
Ci
1210
Jes
teś
sza
lo
na
~
1258
Jes
teś
sza
lo
na
~!
1318
wię
Ci
1338
Ty
zaw
sze
nią
by
łaś
1375
Skończ
już
wresz
cie
śnić
1402
Nie
je
steś
a
nio
łem
1442
wię
Ci
1466
Jes
teś
sza
lo
na
1510
Na
po
że
gna
nie
da
jesz
mi
miech
swój
1916
Gdy
o
dcho
dzisz,
wszy
stko
bu
rzy
się
~
2020
Ko
cha
łem
Cię
~
i
Twe
sza
leń
stwa
mo
cno
tak
2170
Ty
się
śmia
łaś
zaw
sze
no
i
cześć
2282
Jes
teś
sza
lo
na
~!
2342
wię
Ci
2362
Ty
zaw
sze
nią
by
łaś
2399
Skończ
już
wresz
cie
śnić
2426
Nie
jes
teś
a
nio
łem
2468
wię
Ci
2490
Jes
teś
sza
lo
na
~
2534
Je
steś
sza
lo
na
~!
2598
wię
Ci
2618
Ty
zaw
sze
nią
by
łaś
2655
Skończ
już
wresz
cie
śnić
2682
Nie
jes
teś
a
nio
łem
2724
wię
Ci
2746
Jes
teś
sza
lo
na
2786
Jes
teś
sza
lo
na
~!
3110
Jes
teś
sza
lo
na
~!
3238
Jes
teś
sza
lo
na
~!
3366
wię
Ci
3386
Ty
zaw
sze
nią
by
łaś
3423
Skończ
już
wresz
cie
śnić
3450
Nie
je
steś
a
nio
łem
3492
wię
Ci
3514
Jes
teś
sza
lo
na
~
3558
Jes
teś
sza
lo
na
~!
3622
wię
Ci
3642
Ty
zaw
sze
nią
by
łaś
3679
Skończ
już
wresz
cie
śnić
3706
Nie
jes
teś
a
nio
łem
3748
wię
Ci
3770
Jes
teś
sza
lo
na