Kwiat Jabloni - Dzis pozno pojdę spac
TXT Viewer
Dziś
póź
no
pój
de
spać
59
Gdy
wszy
scy
w łóż
kach
159
Ot
war
te
o
czy
mam
235
A
gło
wa
peł
na
i
pu
sta
329
I
nie
wiem
o
czym
my
śleć
mam
427
Że
by
mi
się
przy
śnił
ta
ki
świat
520
W któ
rym
się
nie
bo
spać
585
W któ
rym
się
nie
bo
spać
699
(Przerwa na piwo)
997
Już
na
mnie
i
dzie
tłum
1134
I
dep
cze
wszyst
ko
po
dro
dze
1216
Nie
mo
u
ciec
mu
1299
On
tez
przed
so
nie
mo
że
1398
Gwiazd
już
nie
wi
dać
no
bo
jak?
1493
Kie
dy
łu
na
z zie
mi
bi
je
tak
1575
Jak
gdy
by
chcia
ła
za
lać
świat
1659
Jak
gdy
by
chcia
ła
za
lać
świaat
1774
Choć
nie
chce
bu
dzić
się
1864
Nie
u
miem
spać
1944
Świat
dziw
ny
jest
jak
sen
2040
A
sen
jak
świat
2115
Choć
nie
chce
bu
dzić
się
2219
Nie
u
miem
spa
a
2297
Świat
dziw
ny
jest
jak
sen
2395
A
sen
jak
świat
2470
(Przerwa na piwo (szybka))
2497
Nie
mo
ge
ru
szyć
w przód
2855
No
gi
skle
jo
ne
ta
śma
mi
2933
Za
czy
nam
spa
dać
w dół
3026
Spa
dam
do
ry
no
ga
mi
3118
My
ślę
so
bie,
za
raz
o
bu
dze
się
3210
Lecz
im
bar
dziej
spa
dam,
tym
bar
dziej
wi
dze
że
3301
To
wszyst
ko
chy
ba
nie
jest
sen
3388
To
wszyst
ko
chy
ba
nie
jest
sen
3474
Choć
nie
chce
bu
dzić
się
3589
Nie
u
miem
spać
3664
Świat
dziw
ny
jest
jak
sen
3768
A
sen
jak
świat
3845
Choć
nie
chce
bu
dzić
się
3947
Nie
u
miem
spa
a
4025
Świat
dziw
ny
jest
jak
sen
4124
A
sen
jak
świat
4205
AA
Aa
aaa
Ha
aA
A
Aa
4492
Ha
aAA
AA
Aa
aa
4693
Ha
aAA
AA
Aaaaa
4846
Choć
nie
chce
bu
dzić
się
4963
Nie
u
miem
spać
5044
Świat
dziw
ny
jest
jak
sen
5141
A
sen
jak
świat
5217
Choć
nie
chce
bu
dzić
się
5318
Nie
u
miem
spa
a
5399
Świat
dziw
ny
jest
jak
sen
5494
A
seeeen
jak
świat