Atomik Harmonik - Brizgalna brizga
TXT Viewer
Ej
lub
ca
mo
ja,
no
coj
pri
dem
po
te
60
Te
ukra
dem
ma
mi
in
od
pel
jem
te
126
Ne
kam
na
lep
še,
na
sok
in
sla
do
led
180
Oh,
ka
ko
bo
lep
ta
sve~
et
238
O
ne
ne
ljub
èek
ta
ko
pa
to
ne
gre
316
Me
ni
že
dru
gi
je
pri
žgal
sr
ce
382
Mi
moj
ga
si
lec
že
na
po
moè
hi
ti
436
Da
po
žar
v
me
ni
po
ga~
a
si
500
Ti
sploh
ne
veš
kaj
za
mu
jaš
602
Za
man
se
tru
diš
pre
ma
lo
mi
po
nu
jaš
688
Iz
bra
la
si
bom
fan
ta
tiz
ga
ta
ve
liz
ga
764
Saj
briz
gal
na
ta
nje
go
va
res
naj
le
pše
briz
ga
824
Iz
bra
la
si
bom
fan
ta
tiz
ga
ta
ve
liz
ga
892
Tu
di
me
ni
je
le
po
924
Ko
ta
ko
za
vri
ska
958
Ej,
lub
ca
mo
ja,
ti
ved
no
sa
ma
boš
1276
Saj
noè
in
dan
kli
èe
ga
dol
žnost
1342
Grom
in
stre
la
nje
gov
sta
dru
gi
dom
1396
Te
be
za
ne
mar
jal
bo~
o
1454
O
ne
ne
ljub
èek
to
pa
sploh
ni
res
1532
Vsa
ko
so
bo
to
od
pel
je
me
na
ples
1598
Ma
ši
na
rde
èa
v
son
cu
se
bleš
èi
1652
On
za
var
nost
po
skr~
r
bi
1716
Ti
sploh
ne
veš
1784
Kaj
za
mu
jaš
1818
Za
man
se
tru
diš,
pre
ma
lo
mi
po
nu
jaš
1904
Iz
bra
la
si
bom
fan
ta
tiz
ga
ta
ve
liz
ga
1980
Saj
briz
gal
na
ta
nje
go
va
res
naj
lep
še
briz
ga
2040
Iz
bra
la
si
bom
fan
ta
tiz
ga
ta
ve
liz
ga
2108
Tu
di
me
ni
je
le
po
ko
ta
ko
za
vri
ska
2174
Iz
bra
la
si
bom
fan
ta
tiz
ga
ta
ve
liz
ga
2364
Saj
briz
gal
na
ta
nje
go
va
res
naj
lep
še
briz
ga
2424
Iz
bra
la
si
bom
fan
ta
tiz
ga
ta
ve
liz
ga
2492
Tu
di
me
ni
je
le
po
ko
ta
ko
za
vri
ska
2552
Iz
bra
la
si
bom
fan
ta
tiz
ga
ta
ve
liz
ga
2620
Saj
briz
gal
na
ta
nje
go
va
res
naj
lep
še
briz
ga
2680
Iz
bra
la
si
bom
fan
ta
tiz
ga
ta
ve
liz
ga
2748
Tu
di
me
ni
je
le
po
ko
ta
ko
za
vris
ka