Clouseau - Daar gaat ze
TXT Viewer
Daar
~
gaat
ze
80
Een
zo
veel
schoon
heid
143
Heb
ik
nooit
ver
diend
202
Daar
~
staat
ze
330
Een
zo
veel
gra
tie
399
Heb
ik
nooit
ge
zien
458
Soms
~
praat
~
ze
592
Ter
wijl
ze
sla
pend
657
Met
m’n
kus
sen
speelt
716
Ik
~
laat
~
ze
844
Zo
lang
ze
maar
905
Met
mij
m’n
la
kens
deelt
976
En
zelfs
de
hoe
ders
van
de
wet
1064
Kij
ken
min
zaam
1105
Als
ze
fout
par
keert
1164
En
zelfs
de
flik
ken
heb
ben
pret
1322
Als
ze
sen
su
eel
1368
Voor
bij
mar
cheert
1424
On
ge
ge
neerd
1498
Ik
~
weet
~
wel
1678
Dat
zij
waar
schijn
lijk
1745
Niet
lang
bij
me
blijft
1804
Ik
~
weet
~
wel
1936
Dat
zij
met
an
de
ren
2009
Haar
tijd
ver
drijft
2062
Zij
~
heeft
soms
2190
Ge
hei
men
waar
ik
2257
Lie
ver
niets
van
weet
2312
Zij
~
zweeft
soms
2448
En
droomt
zo
dat
ze
2513
Soms
ook
mij
ver
geet
2570
En
zelfs
de
hoe
ders
van
de
kerk
2666
Kij
ken
min
zaam
op
haar
2721
Schoon
heid
neer
2764
De
bis
schop
zegt
2889
Dit
is
God’s
werk
2922
Buigt
z’n
grij
ze
hoofd
2968
En
dankt
de
Heer
3020
Nog
eens
een
keer
3086
Dank
u,
me
neer
~
3174
Zij
~
heeft
soms
3532
Ge
hei
men
waar
ik
3601
Lie
ver
niets
van
weet
3658
Zij
~
zweeft
soms
3788
En
droomt
zo
dat
ze
3857
Soms
ook
mij
ver
geet
3916
En
zelfs
de
hoe
ders
van
dit
land
4010
Zou
den
lie
ver
in
m’n
schoe
nen
staan
4108
Ja,
de
pre
mier
dingt
naar
haar
hand
4266
En
biedt
mij
zijn
por
te
feuil
le
aan
4364
Maar
ik
denk
er
niet
aan
4430
Loop
naar
de
maan
~
4516
Daar
gaat
ze
4632
Daar
~
staat
ze