Bratya Grim - Resnici
TXT Viewer
Gu
by
u
te
bya
26
Vku
sa
min
da
lya
96
Slov
no
ko
nop
lya
160
Du
ryat
199
U
nu
nu
nu
nu
248
Slov
ne
go
vo
rya
286
Is
ku
sai
me
nya
350
Si
ly
ne
zha
lei
420
Du
ra
ka
va
lyai
~
~
498
Hlo
~
~
pai
res
ni
tsa
mi
555
I
vzle
tai
584
Pri
sni
t’sya
ne
za
by
vai
640
Tu
ru
tu
tu
dai
674
Tu
tu
706
Tu
ru
tu
tu
dai
742
Hlo
~
~
pai
res
ni
tsa
mi
811
I
vzle
tai
842
Si
ni
tse
yu
i
vol
goi
896
Tu
ru
tu
tu
dai
934
Tu
tu
962
Tu
ru
tu
tu
dai
1002
U
te
bya
gla
za
1306
Slov
no
bi
ryu
za
1376
Mmm
1402
Rez
ko
po
ga
zam
1440
Vda
rim
nu
nu
1487
Nu
nu
nu
1528
Mo
zhet
byt’
i
ya
~
~
1580
Vku
sa
min
da
lya
1630
I
mo
gu
le
tat’
~
~
1714
Ve
ka
mi
por
ha
~
ya
1778
Hlo
~
~
pai
res
ni
tsa
mi
1835
I
vzle
tai
1864
Pri
sni
t’sya
ne
za
by
vai
1920
Tu
ru
tu
tu
dai
1964
Tu
tu
1986
Tu
ru
tu
tu
dai
2022
Hlo
~
~
pai
res
ni
tsa
mi
2091
I
vzle
tai
2122
Si
ni
tse
yu
i
vol
goi
2176
Tu
ru
tu
tu
dai
2214
Tu
tu
2242
Tu
ru
tu
tu
dai
2282
Hlo
~
~
pai
2466
I
vzle
tai
2514
He
za
by
vai
2590
He
za
by
vai
2656
Hlo
~
~
pai
2724
I
vzle
tai
2774
He
za
by
vai
2842
He
za
by
vai
2900
Ua
u
e
i
2934
Hlo
~
~
pai
2986
I
vzle
tai
3038
He
za
by
vai
~
~
~
3110
Hei
~
~
3190
Hlo
~
~
pai
3240
I
vzle
tai
~
~
~
~
~
~
~
3323
Hei
3348
Uai
hei
ai
~
ei
ei
3422
Hei
~
~