Assorti - Krasivaya Lubov
TXT Viewer
Ax
~
~
~
~
~
31
Ax
~
~
~
~
~
~
~
~
60
Ax
~
~
87
Ha
~
~
~
~
~
~
~
~
127
Do
go
rali
~
~
ogni
za
ka
ta
160
Shum
nyi
go
~
rod
spe
shil
179
Ku
~
da
to
193
My
to
nu
li
s
208
To
~
~
boi
v-ob’ya
t’yah
224
Ty
sya
chi
yuzh
nyh
no
chei
~
~
253
Ty
pros
ti,
ty
pros
ti
275
Mne
ma
ma
289
Chto
za
skaz
koyu
vsled
be
zha
la
320
Chto
mos
kovs
kie
~
ho
lo
da
347
Ho
te
la
za
byt’
nav
seg
da
~
~
379
Te
lo
pe
~
lo
i
le
te
~
lo
416
I
du
sha
stru
noi
zve
ne
la
443
Kra
si
vaya
~
lyu
bov’
472
Kra
si
v
ye
slo
va
498
O
be
scha
n’ya
511
Se
ver
i
vos
tok
536
O
ka
za
los’
my
556
B-lyu
bo
v’-i
gra
li
572
Kra
si
vaya
~
lyu
bov’
599
No
ee
~
ne
pe
re
pi
shesh’
630
Cna
cha
la
640
Se
ver
i
vos
tok
~
~
667
My
s
to
boi
da
le
ki
683
Kak
sneg
i
pla
mya
705
Ax
~
~
~
~
~
767
Ax
~
~
~
~
~
~
~
~
796
Ax
~
~
823
Ha
~
~
~
~
~
~
~
~
863
K
be
re
gam
mi
ra
zhei
883
Xrus
tal’
nyh
896
Skvoz’
tu
ma
ny
nad
912
O
~
~
bla
ka
mi
928
Ya
spe
shi
la
na
blesk
og
nei
955
Bi
los’
ser
dtse
moe
~
vse
974
Cil’
nei
~
~
991
Ty
pro
sti,
ty
pro
sti
mne
ma
ma
1024
Ch
to
by
la
ya-s
to
boi
~
~
u
prya
ma
1056
Ya
lyu
bov’-s
voyu
~
be
re
gla
no
1088
Poz
dno
ee
~
po
nya
la
1111
Te
lo
pe
~
lo
i
le
te
~
lo
1152
I
du
sha
stru
noi
zve
ne
la
1184
Kra
si
vaya
lyu
bov’
1208
Kra
si
v
ye
slo
va
1234
O
be
scha
n’ya
1247
Se
ver
i
vos
tok
1272
O
ka
za
los’
my
1292
B-lyu
bov’-i
gra
li
1308
Kra
si
vaya
~
lyu
bov’
1335
No
ee
~
ne
pe
re
pi
shesh’
1366
Cna
cha
la
1376
Se
ver
i
vos
tok
~
~
1403
My
s
to
boi
da
le
ki
1419
Kak
sneg
i
pla
mya
1436
Kra
si
vaya
~
lyu
bov’
1463
No
ee
~
ne
pe
re
pi
shesh’
1494
Cna
cha
la
1504
Se
ver
i
vos
tok
~
~
1531
My
s
to
boi
da
le
ki
1547
Kak
sneg
i
pla
mya
1568
Ax
~
~
~
~
~
1599
Ax
~
~
~
~
~
~
~
~
1628
Ax
~
~
1655
Ha
~
~
~
~
~
~
~
~
1695
Te
lo
pe
~
lo
i
le
te
~
lo
1728
I
du
sha
stru
noi
zve
ne
la
1760
Kra
si
vaya
lyu
bov’
1784
Kra
si
v
ye
slo
va
1810
O
be
scha
n’ya
1823
Se
ver
i
vos
tok
1848
O
ka
za
los’
my
1868
B-lyu
bov’-i
gra
li
1884
Kra
si
vaya
~
lyu
bov’
1911
No
ee
~
ne
pe
re
pi
shesh’
1942
Cna
cha
la
1952
Se
ver
i
vos
tok
~
~
1979
My
s
to
boi
da
le
ki
1995
Kak
sneg
i
pla
mya
2012
Kra
si
vaya
~
lyu
bov’
2039
No
ee
~
ne
pe
re
pi
shesh’
2070
Cna
cha
la
2080
Se
ver
i
vos
tok
~
~
2107
My
s
to
boi
da
le
ki
2123
Kak
sneg
i
pla
mya
2144
Ax
~
~
~
~
~
2175
Ax
~
~
~
~
~
~
~
~
2204
Ax
~
~
2231
My
s
to
boi
da
le
ki
2251
Kak
sneg
i
pla
mya