Bikini - Nehéz a dolga
TXT Viewer
E
gye
dül
fek
szem
az
á
gya
mon,
50
Al
szik
a
bor,
s én
foly
ton
csak
rád
gon
do
lok
148
Hi
de
gen
ra
gyog
nak
a
csil
la
gok,
246
Mes
sze
vagy,
hogy
sze
res
se
lek,
ó
nem
tu
dom
344
Sza
vak
tűn
nek
el
a
sem
mi
ben,
696
Fel
szí
vód
nak
az
ü
res
ség
ben
az
em
kek
796
Egy
il
zi
ó
volt
min
de
nem,
886
Mondd,
mért
for
tot
tad
el
le
nem?
950
Ne
he
zen
múl
nak
a
na
pok,
1016
Le
ve
let
led
egy
re
rit
káb
ban
ka
pok
1112
Itt
nem
o
lyan
rossz,
de
volt
már
jobb,
1211
Te
mes
sze
vagy,
s
én
hi
á
nyod
las
san
meg
szo
kom
1302
Ne
héz
a
dol
ga
a
ka
to
nak,
ne
héz
a
dol
ga
1698
Ne
héz
a
dol
ga
a
ka
to
nak,
ne
héz
a
dol
ga
1826
Ne
héz
a
dol
ga
a
ka
to
nak,
ne
héz
a
dol
ga
2722
Ne
héz
a
dol
ga
a
ka
to
nak,
ne
héz
a
dol
ga
2850
Ne
héz
a
dol
ga
a
ka
to
nak,
ne
héz
a
dol
ga
2978
Ne
héz
a
dol
ga
a
ka
to
nak,
ne
héz
a
dol
ga